Game CreditsDirector
Game Design
Scenario
Shouzou Kaga

Supervisor
Keisuke Terasaki

Chief Programmer
Tohru Narihiro

Programmer
Seiki Sato
Yuya Kuriyama
Keiji Nanba
Hiroki Yamaguchi
Genji Kubota
Senkyou Uda

Editor
Satoshi Machida

Graphic Designer
Fumika Noichi
Katsuyoshi Koya
Naotaka Ohnishi
Masaki Fujita
Mami Horie
Kenichi Sugino

Sound Composer
Yuka Tsujiyoko
Kenichi Nishimaki
Masaya Kuzume

Manual and Package
Masafumi Sakashita
Yasuo Inoue

Special Thanks To

Takashi Kawaguchi
Masaru Okada
Masao Yamamoto
Kohta Fukui
Katsuya Yamano
Nobuhiro Ozaki
Takehiro Hosokawa
Masahiro Kawano
Satoshi Matsumura
Ryouichi Kitanisi
Kenji Nakajima
Hirokazu Tanaka
Makoto Kanoh
Tohru Ohsawa
Hitoshi Yamagami
Yoshinori Katsuki
Kenichi Nakamura
Tsutomu Kaneshige
Takeshi Nagareda
Kohzoh Ikuno
Toshiyuki Nakamura

Tubasa. I
Arumi. S
Masamichi. H

Producer
Gumpei Yokoi