Game CreditsCredits: NomadicTrooperGirl

Executive Producer
Satoru Iwata

Producers
Tohru Narihiro
Hitoshi Yamagami

Product Manager
Kenji Imai

Directors
Sachiko Wada
Taiki Ubukata
Kentaro Nishimura

Coordinators
Ryuichiro Kouguchi
Toyohisa Tanabe
Yoshimasa Arita

Main Program
Hiroyuki Fujiwara

Program
Makoto Katayama
Junzo Akatsuka
Kensaku Fujita

Program Support
Yuji Ohashi
Takanori Hino

Scenario
Kouhei Maeda

Scenario Support
Sachiko Wada
Taiki Ubukata
Kenji Matsuura
Ikuko Mikami
Naomi Masuda

Main Design, Face Design
Sachiko Wada

Graphic Design
Ryo Hirata
Kyouko Kasuga
Daisuke Izuka
Yuji Nakamoto
Erina Makino
Shiho Tsutsuji
Yoshimori Aisaka
Tomoko Fukumoto
Toshifumi Onishi
Shuya Takaoka
Syuuichi Kajihara
Naoki Fukuda
Katsuyoshi Koya
Satoshi Kashiwa
Mitsuyasu Nomoto

Graphic Support
Toshiyuki Nagahara

Layout
Makoto Shimojo

Opening & Ending Demo
Hiroyuki Hayashi

Sound Supervisor
Yuka Tsujiyoko

Sound Composition
Saki Haruyama
Yoshihiko Kitamura
Yoshito Hirano

Sound Effect
Kaoru Kita

Artwork
Yasuo Inoue
Kazuya Yoshioka

Publishment
Yusuke Kitanishi
Yoshimasa Arita
Ryuta Kaimoto

Assistant Director
Shuichi Narusawa

Special Thanks
Ryoichi Kitanishi
Kozo Ikuno
Toshiyuki Nakamura
Masahiro Nakamori
Toshio Sengoku
Taeko Kaneda
Masayuki Horikawa
Masahiro Higuchi
Yoshifumi Yamashita
Yasushi Adachi
Akitomo Tanaka
Norihiko Kawabata
Takashi Hamamura
Masanori Kusumoto
Shuichi Narusawa
Flagship
Super Mario Club

North American Localization

Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen

Localization
Rich Amtower
Ann Lin
Tim O’Leary
Chiko Fukanaga
Thomas Connery
Scot Ritchey

Product Testing
Yoshinobu Mantani
Kyle Hudson
Sean Egan
Teresa Lillygren
Mika Kurosawa
David Santiago
Jeffrey Storbo

Special Thanks
Tatsumi Kimishima
Mike Fukuda

European Localization

Product Localization Team

Coordination
Marcus Krause

Translation

German
Micky Auer

French
Zadia Messerli

Spanish
Diego Alvarez

Italian
Christian Massi

Validation & Testing Team
Wolfgang Weber
Daniel Barsan
Sonia Trepiccioni
Francesca Cecca
Arrate Ugarte
Marianna Sacra