Game CreditsCredits: NomadicTrooperGirl

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi

Producer
Takehiro Izushi

Director
Tohru Narihiro

Supervisor
Kentaro Nishimura

Game Director Scenario
Masayuki Horikawa

System Director Main Program
Takafumi Kaneko

Art Director
Taeko Kaneda

Main Design & Face Design
Sachiko Wada

Graphic Chief
Masahiro Higuchi

Event Program
Takanori Hino

Event & Support
Makoto Katayama

A.I. Program
Chikara Yamamoto

Battle Design
Naotaka Ohnishi

Battle Program
Motomu Chikaraishi

Battle Animation
Maki Takemori
Yoko Nakai

Map Design
Sumiko Miki

Layout
Makoto Shimojo

Sound Composition
Yuka Tsujiyoko

Sound Effect
Kenichi Nishimaki
Noritaka Misawa

Graphic Support
Minoru Noda
Ryo Hirata
Tuyoshi Nakatuka
Masaru Nishimura

Scenario Support
Kouhei Maeda

Program Support
Susumu Ishihara
Yusuke Murakami

Image Illustration
Eiji Kaneda

Artwork
Yasuo Inoue
Takashi Itou

Publishment
Yusuke Kitanishi
Tetsuro Oe

Technical Support
Kenji Nakajima

Process Manager
Kenji Imai

Special Thanks
Ryoichi Kitanishi
Kozo Ikuno
Toshiyuki Nakamura
Masahiro Nakamori
Toshio Sengoku
Masanobu Matsunaga
Ryuichiro Koguchi
Yuka Hongou
Katsuyoshi Koya
Masao Yamamoto
Kyoko Watanabe
Yutaka Takehisa
Toshihiro Toza
Masahiro Sakurai & Smash Brothers DX Team
Tomonori Sumiya
Hiroshi Izawa
Kotaro Yamada

Super Mario Club

Masaru Ikeshita
Haruka Kato
Masami Kato
Junko Komaki
Nobuaki Maeda
Katsunori Masutani
Akiko Matsumoto
Naotaka Matsumoto
Hiroyuki Murata
Kei Nadabe
Tomohiro Nishigaki
Keiichiro Nishimoto
Ryuichiro Sakima
Masaharu Shima
Syogo Tachibana
Shigeo Takada
Atsushi Takeda
Hiroya Takeda
Hisashi Takizaki
Yoshikazu Tanaka
Mari Ueda
Satoru Uno
Yuichiro Ushijima
Hiroyuki Yamaoka