Game CreditsCredits: NomadicTrooperGirl

Executive Producer
Satoru Iwata

Producers
Tohru Narihiro
Takehiro Izushi

Supervisor
Hitoshi Yamagami

Product Manager
Kenji Imai

Directors
Taeko Kaneda
Kentarou Nishimura

Coordinator
Ryuichiro Kouguchi

Main Program
Makoto Katayama

Program
Susumu Ishihara

AI Program
Chikara Yamamoto

Program Support
Yuji Ohashi
Takafumi Kaneko
Motomu Chikaraishi

Scenario
Ken Yokoyama
Kouhei Maeda

Scenario Support
Masayuki Horikawa

Main Design & Face Design
Sachiko Wada

Graphic Chief
Masahiro Higuchi

Event Graphic
Youko Nakai

Graphic Design
Daisuke Izuka

Graphic Support
Minoru Noda
Ayako Tazoe

Sound Composition
Yuka Tsujiyoko

Sound Composition & Effect
Saki Haruyama

Sound Support
Kaoru Kita
Yoshito Hirano

Artwork
Yasuo Inoue
Sachiko Nakamichi
Fumiko Miyamoto
Takashi Ito

Publishing
Yusuke Kitanishi
Tetsuro Oe
Yutaka Takehisa

Assistant
Azusa Tajima

Special Thanks
Ryoichi Kitanishi
Kozo Ikuno
Toshiyuki Nakamura
Masahiro Nakamori
Toshio Sengoku
Masao Yamamoto
Masakazu Kaji
Manabu Matsumoto
Yuki Matsushita
Kazuki Yoshihara

Super Mario Cub

T. Akiho
K. Aoki
A. Fujiki
M. Fukakushi
Y. Hashimoto
K. Higashino
A. Imai
K. Inoue
T. Kanbayashi
H. Kato
S. Kohori
T. Komada
K. Komaki
S. Kunikata
N. Maeda
K. Matsutani
A. Matsumoto
N. Matsumoto
K. Miwa
M. Mori
K. Morimoto
H. Murata
K. Nadabe
T. Nagaura
S. Nakajima
H. Nishi
M. Ohura
R. Otani
R. Sakima
M. Seno
M. Shima
Y. Suenaga
A. Takeda
H. Takeda
S. Takeyoshi
H. Takizaki
Y. Tanaka
Y. Uchiyama
T. Ueno
E. Yanai
T. Yuasa

North American Localization

Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan

Localization
Rich Amtower
Tim O’Leary
Scot Ritchey
Alex O. Smith

NOA Product Testing
Yoshinobu Mantani
Kyle Hudson
Sean Egan
Tim Casey
Mika Kurosawa
Jeffrey Storbo
Joel Simon

Special Thanks
Mike Fukuda
Tatsumi Kimishima

European Localization

Product Localization Team

Coordination
Marcus Krause

Translation

German
Micky Auer

French
Zadia Messerli

Spanish
Guillermo López-Anglada Fernández

Italian
Marina Paris

Testing Team Supervisor
Erkan Kasap

Coordination
Matthew Mawer
Thomas Fougeray
Michele Liuzzi
Davide Troiani
Steffen Lotz
Julian Gruben
Francisco Jiménez
Daniel Herrón Museur

Special Thanks
Mike Fukuda
Tatsumi Kimishima