Game CreditsBy: NomadicTrooperGirl

Game Designer
Scenarist / Director

Shouzou Kaga

Super Advisor
Keisuke Terasaki

Cheaf Conductor
Tohru Narihiro

Technical Advisor
Toshiyuki Nakamura

Programmer
Kouichi Abe
Toshiaki Yonezawa
Keiji Nanba
Mitsuru Matsumoto
Manabu Shimada
Takahiro Ohgi

Graphic Designer
Fumika Noichi
Katsuyoshi Koya
Masahiro Higuchi
Azusa Iwamoto
Naoko Kugo

Sound Creator
Yuka Tsujiyoko
Kenichi Nishimaki

Art Work
Masafumi Sakashita
Fujiko Nomura
Yasuo Inoue
Yusuke Nakano
Noriyuki Sato

Assistant
Kaori Aoki
Hiroshi Tanigawa
Masaya Kuzume
Yutaka Maekawa
Hirokazu Goutani
Hiroshi Takemoto

Special Thanks To

M. Okada
K. Nishizawa
K. Sugino
Y. Katsuki
T. Nagareda
K. Nishimura
K. Ikuno
K. Yamada
O. Yamauchi
M. Yamamoto
T. Harada
H. Yamagami
N. Ozaki
M. Okuno
R. Kitanishi
M. Okuda
M. Sengoku
K. Yamafuji

Producer
Gumpei Yokoi