Game CreditsCredits: NomadicTrooperGirl

Executive Producer
Satoru Iwata

Producer
Thoru Narihiro

Producer
Hitoshi Yamagami

Supervisor
Kentaro Nishimura

Game Design
Taeko Kaneda

Director
Masayuki Horikawa

Technical Director
Takafumi Kaneko

Chief Designer
Masahiro Higuchi

Map Director
Minoru Noda

2D Art Designer
Daisuke Izuka

Supervisor (Sound)
Yuka Tsujiyoko

Scenario
Ken Yokoyama

Scenario Assistant
Kouhei Maeda
Yoko Naka

Event Director
Takahiro Ohgi

Main System Programmer
Takafumi Kaneko

Map Battle Programmer
Susumu Ishihara

Battle Base Programmer
Takashi Akiyama

Gmap Programmer
Yusuke Murakami

Battle Programmer
Kouichi Abe [Assemblent]

Level Designer
Sachiko Wada
Ryuichirou Kouguchi

Tutorial Designer
Hiroyuki Hayashi

Tutorial Script
Makoto Katayama

Face Image
Yoko Nakai
Sachiko Wada

Unit Designer
Daisuke Izuka
Yoko Nakai

Map Designer & Battle Field Designer
Minoru Noda
Kyouko Nakazawa
Futoshi Okauchi
Mari Fujita
Yukio Fujita

Map Unit & Battle Unit Designer
Masahiro Higuchi
Ikuko Nishikawa
Masayo Shiraogawa
Chie Takaya
Takako Sakai
Satoru Yasumura
Tomohito Nakano

Face Graphic
Yoko Nakai
Chie Takaya

Window Designer
Sachiko Wada
Takako Sakai

Character Illustration
Senri Kita [Flagship]

Symbol Designer
Makoto Shimojo

Effect Designer
Kouji Kawasaki

Audio Mastering Map & Movie Music Composition
Yoshito Hirano

Event & Battle Music Composition Movie Sound Effect
Saki Haruyama

Event & Battle Music Composition
Naoko Mitome
Atsushi Yoshida
Kanako Teramae

Vocal
Masatsugu Igarashi
Noriko Aoki

OP Theme & Digest Music Composition
Yuka Tsujiyoko

Sound Effect
Kaoru Kita
Yoshihiko Kitamura

Voice – Japanese
Michihiko Hagi (Ike)
Atsuko Enomoto (Mist)
Juri Takita (Erincia)
Takashi Nagasako (Greil & Narrator)
Jyunji Majima (Dark Knight)

Voice – English
Jason Adkins (Ike)
Elsbeth Nathanson (Mist)
Erica Evans (Elincia)
Stephen Weyte (Greil & Narrator)
Mark Dias (Black Knight)

Life Returns

Music Compositon & Arrangement
Yoshito Hirano

Lyric
Ken Yokoyama

Lyric Support
Yoko Fujii

Song
Noriko Aoki

Engineering
Mitsuhiro Tanigawa

Production Manager
Kenji Imai

Movie

Producer
Yusaku Toyoshima

Production Manager
Susumu Fujiwara
Naomi Ikoma

Software Engineer
Tadahiko Kurachi
Makoto Morita

Production Secretary
Ai Kikuchi

CG Director
Yasushi Kawamura

Technical Director
Ryuichi Snow
Yasuhiro Ohtsuka

Senior Designer
Hiroto Nishitani
Emiko Watanabe
Yukinobu Fujimatsu

Chief Designer
Akihiko Kawashima
Takashi Chiba
Ayako Yamamoto
Kazuaki Kanou

Designer
Wataru Osada
Yu Takahashi
Yoichi Ohno
Goichiro Inoue
Mizuki Nakamura
Michiru Tohma
Miki Kanou
Hidenobu Yoshiyama
Katsura Sato
Hiroyuki Okada
Rikiya Masuda
Lin Hsan-Fu
Norio Igarashi
Kiyoshi Ishimaru

BG Works

Producer
Ryuji Mitsumoto

Storyboard
Itsurou Kawasaki

Layout
Itsurou Kawasaki
Kenji Teraoka

BG Design
Satoshi Kuroda

Assistant Producer
Tetsuya Kinoshita

Game Motion

CG Director
Hideaki Maegawa

Chief Designer
Yoichiro Tajiri

Designer
Ryohei Adachi
Takayuki Uchida
Yoshinori Nakashima
Genichi Honma
Yukio Akaki

Motion Capture

Technical Director
Kohki Koshita

Assistant Director
Manabu Nishiguchi

Production Manager
Nobuhiro Suzuki

Action
Eugin Harada
Akua
Takaaki Iwao
Satoshi Murakami
Hoshimi Asai

North American Localisation

North American Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen

North American Localization
Tim O’Leary
Rich Amtower
Alan Averill
Thomas Connery
Erik Peterson
Ann Lin

European Localisation Management
Kai Zeh
Hiroyuki Uesugi
Andy Fey

European Localisation

Coordination
Asuka Kuroda

French Translation
Zadia Messerli
Thomas Miriel
HervELefranc

Italian Translation
Marina Paris
Christian Massi

German Translation
Martina Deimel
Helge Friedrich
Thomas Aldenhövel

Spanish Translation
Guillermo López-Anglada
Pol Roca
Iván Garrido
Diego Álvarez

NOE Product Testing Staff
Erkan Kasap
Thorsten Heinze
Wolfgang Weber
Petra Gyarmaty
Grégory Moreau
Francesca Cecca
Santo Gennaro
Arrate Ugarte

Publicity
Yusuke Kitanishi
Ryuta Kaimoto

Art Work
Yasuo Inoue
Kazuya Yoshioka

Manual
Daisuke Narisawa
Daisuke Kihara

Debug
Go Endo
Syuichi Narusawa
Super Mario Club

Special Thanks
Ryoichi Kitanishi
Kozo Ikuno
Toshiyuki Nakamura
Taiki Ubukata
Ryo Hirata
Yasuyuki Fujita
Naomi Masuda
Kenji Nakajima
Junya Kadono
Naohiko Aoyama
Yukiko Kanatsuka
Arts Vision
Flagship